JukeMagic 2002 - najbolji digitalni jukebox !

Mogućnosti
JukeMagic 2000 - funkcije, svojstva...Glavna stranica

FAQ - pitanja

Mogućnosti

Info i narudžbe

 

 


JukeMagic 2002 je kompletno rješenje za izradu digitalnog jukebox-a koje se sastoji od dvije osnovne komponente - programskog dijela i dokumentacije za izradu jukebox-a.

Programski dio

Programski dio JukeMagic 2002 paketa sadrži nekoliko neovisnih aplikacija koje obavljaju najbitnije funkcije u jukebox-u. Može se reći da je programski dio paketa najbitniji dio paketa. Bez izvedenog aplikativnog softvera jukebox ne može funkcionirati !

Digitalni jukebox bazira se na PC kompatibilnom računalu, a aplikacije podržavaju sve postojeće Windows operacijske sustave - Windows 98/ME/2000/XP.

Format zvučnih zapisa je, danas standardni, MP3 format. Podržano je i korištenje alternativnih formata - WMA i slični.

Aplikacije koje su u paketu :

JukeMagic - program koji se izvodi na jukebox-u, služi za izvođenje glazbe, interkaciju sa korisnicima...

JukeBase - program koji se koristi za detaljnu obradu zapisa o glazbenim sadržajima uključenim u jukebox

JukeSpeed - pomoćni program koji omogućava vlasniku jukebox-a brzo dodavanje novih glazbenih zapisa bez isključivanja jukebox-a, a isto tako i pregled osnovnih podataka o novcu/žetonima ubačenim u jukebox


JukeMagic

Aplikacija koja se vrti na računalu u jukebox-u i zadužena je za interakciju sa korisnicima i za izvođenje odabrane glazbe. Za rad se koristi osnovni model jukebox-a koji uključuje korištenje šest tipaka za navigaciju i odabir albuma i pjesama, plus šest tipaka po želji za određivanje kategorije zapisa i slično.

Funkcije :

 • podjela zapisa u nekoliko kategorija - maksimalno 6 kategorij - npr.: domaće, domaći hitovi, strano, strani hitovi, narodna, top liste
 • pregled svih albuma i skladbi, neovisno o tome da li ima ili nema kredita
 • automatsko pokretanje glazbe u slučaju da ništa nije odabrano od strane korisnika
 • prekid automatski pokrenute glazbe u trenutku kad korisnik koji je platio želi pokrenuti svoju glazbu
 • mogućnost kombiniranja rada sa radio-aparatom - umjesto automatskog pokretanja glazbe jukebox automatski pušta radio
 • evidencija izvođenja pojedinih zapisa
 • automatska izrada top-liste jukebox-a
 • ...

JukeBase/JukeSpeed

Aplikacije koje koristi osoba koja 'upravlja' jukebox-om. Obje aplikacije omogućavaju dodavanje novih zapisa u jukebox. Nakon dodavanja novih zapisa jukebox je odmah spreman za nastavak rada. JukeBase je namijenjen vlasnicima koji posjeduju više jukebox-a, te im omogućava pripremu kompletnog jukebox-a na drugim računalima, te jednostavnu registraciju na svim jukebox-ima. S druge strane, JukeBase se postavlja na jukebox i omogućava jednostavno i brzo dodavanje novih, prije pripremljenih, zapisa...

Dodatne mogućnosti :

 • brza priprema zapisa korištenjem MP3 ID3 tagova
 • dodavanje slika naslovnica albuma poluautomatski
 • naknadna obrada podataka
 • pregled, brisanje i promjene podataka o zapisima već postavljenim na jukebox
 • brza analiza izvođenja na jukebox-u - brisanje najmanje sviranih zapisa i slično
 • ...

 

Dokumentacija

Drugi, ne manje važan, dio paketa JukeMagic 2002 je opsežna dokumentacija koja sadrži :

 • upute za korištenje programskog dijela paketa
 • potpunu tehničku specifikaciju dodataka :
  • žetonjere
  • sučelja žetonjera-računalu (shematski)
 • specifikaciju potrebne opreme
 • prijedlog računalne opreme i dodataka
 • primjer dobro iskonfiguriranog i pripremljenog jukebox-a (postavke računala, dodatnih pomoćnih aplikacija itd.)

Korištenjem dokumentacije možete bez problema izraditi digitalni jukebox i pripremiti ga za rad.

Primjer najjednostavnijeg jukebox-a je dan na slici.

 

Okvirni zahtjevi za računalnu konfiguraciju

procesor Intel Celeron 400 ili jači
memorija 64MB ili više
tvrdi disk 20GB ili više, ovisno o količini glazbe
monitor 15" (800x600) ili slično
zvuk SB kompatibilno

 


Programski dio

JukeMagic
JukeBase
JukeSpeed

Dokumentacija

Osnovni zahtjevi

Prezentacija


 

 

 

 

 

 

| Glavna stranica | Mogućnosti | Info | Narudžbe | RadioMagic 2000 |