JukeMagic 2002 - najbolji digitalni jukebox !

Informacije
Cijena, isporuka, plaćanje....Glavna stranica

FAQ - pitanja

Mogućnosti

 

 


Dodatne informacije

Za dodatne informacije o paketu JukeMagic 2002 pošaljite e-mail.

 

Cijena

Cijena jednog JukeMagic 2002 paketa je 450 € EURA. Za tu cijenu dobivate kompletni paket koji uključuje softver i svu potrebnu dokumentaciju. Kupnjom paketa stječete pravo na korištenje softvera na samo jednom jukebox-u, dok prema dokumentaciji možete izraditi neograničen broj jukebox aparata.

Za one koji su isključivo zainteresirani za proizvodnju jukebox aparata postoje popusti. Minimalna narudžba je 5 paketa i to po cijeni od 1600 EURA. Dodatni popusti dobivaju se na veće narudžbe kako je prikazano u tablici.

Za one koji već imaju izrađene jukebox-e prema vlastitim planovima, omogućena je kupnja samo softverskog dijela paketa i to po jednokratnoj cijeni (moguća instalacija na samo jedan jukebox) od 350 EURA.

Paket JukeMagic2002 450 €
Paket JukeMagicSoft 350 €
 
Proizvođači
Paket Juke5x 1600 €
Paket Juke25x 6000 €
Paket JukeUnlimited 13000 €
Paket JukeSoft5x 1500 €
Paket JukeSoft25x 4800 €
Paket JukeSoftUnlimited 12000 €

Opis paketa :

JukeMagic 2002 - softver + dokumentacija, 1 licenca - moguća instalacija i korištenje na samo jednom računalu/jukebox-u

JukeMagicSoft - softver, 1 licenca - moguća instalacija i korištenje na samo jednom računalu/jukebox-u

Juke5x - softver + dokumentacija, 5 licenci - moguća instalacija na pet računala, 1 dokumentacija

Juke25x - softver + dokumentacija, 25 licenci - moguća instalacija na 25 računala, 1 dokumentacija

JukeUnlimited - softver + dokumentacija, moguća instalacija na neograničen broj računala

JukeSoft5x - softver, bez dokumentacije, 5 licenci

JukeSoft25x - softver, bez dokumentacije, 25 licenci

JukeSoftUnlimited - softver, bez dokumentacije, neograničen broj instalacija

 

Isporuka i način plaćanja

Cijene su podložne promjenama. Priložene cijene se uvećavaju za PDV ako se uplata vrši preko firme.

Paket JukeMagic 2002 šaljemo poštom (CD medij i popratni materijal - komplenta dokumentacija u elektronskom obliku na CD-u i osnovna dokumentacija i promotivni materijali u papirnatom obliku) - uplata je pouzećem poštaru kad se prima paket (kunska protuvrijednost).

Isporuka paketa uplaćenih direktno na račun ili korištenjem kreditnih kartica preko interneta je isključivo e-mailom ili eventualno poštom (dogovorno), nakon prispijeća novca ili uz predočenje dokaza o uplati.

 


Cijena

Isporuka i plaćanje


 

 

 

 

 

 

| Glavna stranica | Mogućnosti | Info | Narudžbe | RadioMagic 2000 |